Scherpe prijzen - direct zichtbaar incl. BTW
Gratis op exact maat gezaagd
Extra plaatbewerkingen & vormen mogelijk
0
Scherpe prijzen - direct zichtbaar incl. BTW
Gratis op exact maat gezaagd
Extra plaatbewerkingen & vormen mogelijk

Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer voor Panelzz

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Panelzz.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Panelzz. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Panelzz is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Panelzz.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Panelzz te mogen claimen of te veronderstellen.

Panelzz streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Panelzz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Panelzz op deze pagina.

Privacybeleid Panelzz

Privacybeleid Panelzz
Versie 1.1
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 11 Mei 2017

Om onze bezoekers duidelijk te maken hoe wij met hun gegevens omgaat, plaatsen wij afspraken hierover in deze privacy policy.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Panelzz.com kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Panelzz.com, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Panelzz.com verstrekt.

Panelzz.com kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres

Waarom Panelzz.com gegevens nodig heeft
Panelzz.com verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Panelzz.com uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Panelzz.com gegevens bewaart
Panelzz.com bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Delen met anderen
Panelzz.com verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hier moet u denken aan een transport bedrijf om de goederen naar u te vervoeren.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Panelzz.com worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Panelzz.com gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics:
Panelzz.com maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Panelzz.com bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Panelzz.com te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Panelzz.com heeft hier geen invloed op. Panelzz.com heeft Google geen toestemming gegeven om via Panelzz.com verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Klarna Payments:
Om u Klarna's betalingsopties te kunnen aanbieden, zullen wij Klarna bepaalde persoonlijke gegevens verstrekken, zoals contactgegevens en bestelgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsopties en om de betalingsopties voor u. Algemene informatie over Klarna die u kunt vinden hier. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in Klarnas
privacy verklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected]. Panelzz.com zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Panelzz.com neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Panelzz.com maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Panelzz.com verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Panelzz.com.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Panelzz.com
Industrieweg 8
[email protected]

Voor alle andere vragen

Bel ons

Ma. t/m Vr. van 9.00 tot 17:00

+31 85 489 0204

E-mail

Snel antwoord op je vragen

[email protected]

Social media

Volg ons

9Review LogoWij scoren een 9 op Kiyoh

Panelzz

Industrieweg 8
6321BP Wijlre
Nederland Bekijk op Google Maps

BTW NL003441106B01
KvK 14610085